Столетието, което ни преобрази!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Радомир

Обект: 2328 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 35122.00 Първа: 12.10.2023
Втора: 12.10.2023

ДГС Радомир

Обект: 2327 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 16990.00 Първа: 12.10.2023
Втора: 12.10.2023

ДГС Радомир

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31981.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Радомир

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39344.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Радомир

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34890.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС Радомир

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 42214.00 Първа: 12.07.2023
Втора: 12.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 43678.00 Първа: 12.07.2023
Втора: 12.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 42718.00 Първа: 12.07.2023
Втора: 12.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 57316.00 Първа: 12.07.2023
Втора: 12.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 54746.00 Първа: 07.07.2023
Втора: 07.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 31113.00 Първа: 07.07.2023
Втора: 07.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 38321.00 Първа: 07.07.2023
Втора: 07.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2300ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 94215.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023