Столетието, което ни преобрази!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Радомир

Обект: 2329-С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1560.00 Първа: 31.10.2023
Втора: 31.10.2023

ДГС Радомир

Обект: 2322 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 39820.00 Първа: 11.07.2023
Втора: 11.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14044.00 Първа: 11.07.2023
Втора: 11.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26339.00 Първа: 11.07.2023
Втора: 11.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14949.00 Първа: 11.07.2023
Втора: 11.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44497.00 Първа: 11.07.2023
Втора: 11.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29414.00 Първа: 05.06.2023
Втора: 05.06.2023