Столетието, което ни преобрази!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Радомир

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29414.00 Първа: 05.06.2023
Втора: 05.06.2023