Столетието, което ни преобрази!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Радомир

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6385.45 Първа: 10.11.2023
Втора: 10.11.2023

ДГС Радомир

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23603.00 Първа: 23.02.2023
Втора: 23.02.2023