Столетието, което ни преобрази!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Радомир

Обект: 2304-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 22108.00 Първа: 12.10.2023
Втора: 12.10.2023

ДГС Радомир

Обект: 2301-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 83858.00 Първа: 19.07.2023
Втора: 26.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2308-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17936.00 Първа: 12.07.2023
Втора: 12.07.2023

ДГС Радомир

Обект: 2314-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 70286.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Радомир

Обект: 2313-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51262.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Радомир

Обект: 2312-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 55232.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Радомир

Обект: 2311-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 63435.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Радомир

Обект: 2310-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 40832.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Радомир

Обект: 2309-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50172.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Радомир

Обект: 2308-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17954.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Радомир

Обект: 2307-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 110926.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Радомир

Обект: 2306-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 73848.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Радомир

Обект: 2305-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68121.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Радомир

Обект: 2304-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 55201.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Радомир

Обект: 2303-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 82218.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Радомир

Обект: 2302-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 85593.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Радомир

Обект: 2301-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 83858.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023