Столетието, което ни преобрази!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Радомир

Обект: 2419-ФЛ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20835.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024

ДГС Радомир

Обект: 2418-193 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6750.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024